Engelskdag på Jærtun

Skrevet av
i Nyheiter

På onsdag var det engelskdag på Jærtun. Elevar og lærarar måtte snakke engelsk til kvarandre heile dagen. I eit par timar såg elevane film på engelsk utan norsk tekst og resten av dagen gjorde dei ulike aktivitetar i grupper. Det var ulike stasjonar med aktivitetar som t.d. rollespel, bygge lego og dikte song. Dei samla poeng frå dei ulike aktivitetane og vinnarane fekk premie på slutten av dagen.

Siste innlegg