Engelskdag

Skrevet av
i Nyheiter

07.02. hadde C-, D- og E-klassen engelske dag. Elevane vart delt inn i grupper på tvers av klassane. Gruppene starta på ulike stasjonar og flytta til neste stasjon etter ei stund. På stasjonane kunne elevane utføre ulike oppgåver og få pund i betaling. Dei kunne også tene pund ved å snakke mykje engelsk innan i gruppa eller ved å bare snakke engelsk med lærarane.

Stasjon 1: Mimeleik

 

Stasjon 2: Musikk

 

«London bridge is falling down… … my fair lady»

Stasjon 3: Lego

Ein elev lager ein figur og forklarar på engelsk korleis den ser ut. Den andre eleven prøvar å byggje ein heilt lik.

Stasjon 4: Drama

Stasjon 5: Ordjakt

Elevane skriv opp det engelske ordet for ting dei ser inne.

Stasjon 6: Lesekrok

Elevane leser kvar si engelske bok og gjenfortell deretter innhaldet til gruppa si.

Stasjon 7: Sløyd

 

Stasjon 8: Uteaktivitetar

  

  

Stasjon 9: Kalligrafi

  

Stasjon 10: Ordjakt ute

Elevane skriv opp det engelske ordet for ting dei ser ute.

Stasjon 11: Quiz oppgåver

Stasjon 12: Lyricstraining.com

 

 

  

Siste innlegg