Glad for åra på Jærtun

Skrevet av
i Nyheiter

Jeg snakker ut fra personlig erfaring når jeg sier at det å gå på en kristen skole forandret livet mitt. De 6 første skoleårene gikk jeg på en offentlig skole på hjemstedet mitt, men her opplevde jeg mobbing og utestenging på grunn av den kristne troen min. Jeg begynte da på Jærtun i 7. klasse, og gikk der altså i fire år.
Mitt første inntrykk av Jærtun var varme. Fra første dag opplevde jeg en enorm aksept i et inkluderende og oppbyggende miljø. Jeg ble ønsket velkommen, av både lærere og elever, og skled fort inn. Jeg dannet vennskap for livet og fikk virkelig være meg selv. Det tok ikke lang tid før jeg følte meg hjemme. Dette ble svært viktig for meg og skapte en total forandring i livet mitt.
Det at den kristne troen var en stor del av skolehverdagen var noe jeg satte stor pris på. Daglige andakter, mye kristen sang og et kristent grunnlag i bunnen for all læring hjalp meg og bidrog til positiv vekst. Jærtun er en relativt liten skole, med fokus på et godt fellesskap og miljø, og skolen ble en trygg base utenfor hjemmet mitt.
Jeg er utrolig takknemlig til Jærtun for de fire fantastiske årene jeg fikk der, for forandring og en ny start. Kristne friskoler er et fantastisk alternativ, og noe jeg virkelig anbefaler.

Siste innlegg