God elevsøknad i småskulen

Skrevet av
i Nyheiter

Etter nokre år med litt små klassar, fyllast det nå opp i dei nedre klassane. Vi har pr. i dag 14 som har teke imot plassen av dei som er fødde i 2011 og 10 som har teke imot plassen av dei som er fødde i 2012. Dvs at vi har heilt fullt i dei to neste kulla. Men det kan skje at nokon flyttar eller ombestemmer seg, så vi oppmodar difor alle som ønsker skuleplass til å søke. Det er framleis godt håp om å få skuleplass i dei årskulla.

Siste innlegg