God sommarferie!

Skrevet av
i Nyheiter
Tiendeklassingane hadde avslutning med foreldre i gymsalen. Mange tok ordet, både elevar, foreldre og nokre av oss frå skulen. Klassestyrar blei grundig takka og han takka sjølv for gode år saman med elevane. Men takken gjekk og til alle dei tilsette som har stilt opp gjennom åra og lagt ned mykje arbeid for desse som i dag er ungdommar klar for VGS. 😀🙏
GOD SOMMARFERIE! 😎🌞
Siste innlegg