Gode resultater på Nasjonale prøvar

Skrevet av
i Nyheiter

Jærtun er ikkje ein eliteskole. Vi er eit alternativ som skil oss ut ved å ha eit kristent verdigrunnlag. Men det betyr ikkje at læring blir lite viktig. Heller tvert imot! Sidan vi har små klassar, kan gjennomsnittet variere kraftig. Men tall for dei siste 6 åra syner at vi har hatt veldig gode resultat. Nå er det einskild eleven som betyr mest for oss. Vi vi ha alle med! Eit gjennomsnitt fortel difor ikkje alt. Men vi kan likevel glede oss over at elevane i 9.klasse i alle år har vore over landsgjennomsnittet i både lesing og rekning.

Siste innlegg