Haustturen 2017

Ei våt oppleving venta elevane på vindmølleparken. Dei aller fleste kom rimelege friske og opplagte på skulen dagen etter. Bortsett frå veret, gjekk det svært så bra melder lærarane. Nesten ingenting syt, kreative til å finne på ting og god stemning!

Siste innlegg