Julekantaten

Skrevet av
i Nyheiter

Dei siste vekene har nesten alle elevane på Jærtun vore med å danna eit stort barnekor med mål om å framføre “Den store kongen”. “Den store kongen” er ein julekantate med innhaldsrike tekstar, sangtekstar og vakre melodiar. Musikkern er komponert av Mons Leidvin Takle, tekstane er det Trygve Bjerkreim som har skrive.  Innsatsen frå elevane og dei ansatte gav resultat; 18. desember framførde dei kantaten for ein tettpakka gymsal. Opptredenen vart motteken med trampeklapp og ståande applaus. Dei som kanskje imponerte mest var gutane i E-klassen som viste seg å bestå av ein gjeng med verkeleg dyktige sangarar. Det var nok heller ikkje berre tørre auge i salen når elevane song: “Det var godt at du kom, Herre Jesus! For du kom med ein fullnad av fred. Du stod opp att og evig du lever. Kvar ein dag, kvar ei stund er du med” og “Tilbed Kongen, Jesus Krist! Han deg gjev det du har mist. Eig du ikkje gullet klåre, han som heimsens synd har bore, lat han eiga hjarta ditt!

 

 

 

 

Mons Leidvin Takle forteller:
“Det var skikkelig varmt i New York sommeren 1972. I kjelleren på Sjømannskirken i Brooklyn var det litt kjøligere, og ved flygelet der ble musikken til Den Store stjerna til.

Under et studieopphold i USA høsten 1971/våren 1972, ble jeg kjent med den amerikanske folkelige kantatestilen. Det inspirerte meg til å sende Trygve Bjerkrheim et brev med spørsmål om han ville skrive en kantatetekst. Kort tid etterpå kom teksten til Den store stjerna.

Den store stjerna var den første kantaten i sin stil i Norge, og den ble veldig godt mottatt. Kantaten, som er tilegnet Ganddal pikekor, ble urfremført i Giskehallen, Sandnes, desember 1972, under sin dirigert Audun Vagle. Siden er den blitt fremført over hele landet.

Ett år senere, 1973, ble julekantaten for barn, Den store kongen, urfremført på samme sted. Audun Vagle, som gav meg oppdraget å komponere denne kantaten, dirigerte flere hundre sangere fra skolekorene i Sandnes. Den store kongen er oversatt til flere språk og har i alle år siden blitt fremført i Norge og i flere andre land.

 

Siste innlegg