Kongstun Kristne Friskole på Ålgård

Skrevet av
i Nyheiter

Paideia er foreininga som driv Jærtun. Denne foreininga fekk førespurnad frå personar på Ålgård med ynskje om hjelp til å starta ein kristen grunnskule der.
På måndag blei skulestyret for denne nye skulen konstituert. Skulen fekk namnet: “Kongstun Kristne Friskole” .
Det vil bli sendt inn søknad om oppstart, og det jobbast for at Ålgård skal ha ein kristen skule for 1.-8.klasse (kanskje 1.-10. klasse) hausten 2017.
Klikk her for å komme til Kongstun sin nettside.

Siste innlegg