Ledige elevplassar til hausten

Skrevet av
i Nyheiter

Jærtun er ein skule for alle! Gud har skapt menneska forskjellige. Dette ser vi på som ein stor rikdom. Vi ynskjer også at elevane skal sjå på skilnadar hos kvarandre som noko godt og positivt. Jærtun strevar etter å gje så god tilpassing til kvar enkelt som mogleg. Det viktigaste her er å ha lærarar som bryr seg om elevane. Dersom du har lyst at borna dine skal gå på Jærtun kan du søke her:  https://www.jaertun.no/soknad/

Siste innlegg