Ledige elevplassar

Skrevet av
i Nyheiter

Vi har i haust hatt ei gledeleg pågang av nye elevsøknadar. Alle søknadane er for barn som ennå ikkje er begynt på skulen. Vi har mellom anna 4 søknader frå born fødde i 2015! I to av klassane begynner det å bli fylt, men ingen må la vere å søke av den grunn!
Til neste år er det plass til 2 elevar, og i 1.-4. trinn er det fleire ledige plassar. Vi trur Jærtun er eit godt val, og takkar for alle foreldre som anbefaler skulen til andre. Vi fekk nettopp ein søknad frå ein familie som hadde snakka med ein forelder her på Jærtun og fekk lyst til å søke borna inn.

Siste innlegg