Mediedag fra morgon til kveld

Skrevet av
i Nyheiter

Alexis Lundh frå Familie og Medier var på Jærtun i går. Han var med oss heile dagen. Emnet var media og nettvett. Det handla om å bli klar over den massive påverknad vi får frå mellom anna internett. Dette er aktuelt for elevane og difor besøkte han alle klassane.
Han var også med på ei økt samen med dei tilsette på skulen.
FAU hadde invitert alle foreldra til eit møte om kvelden, om mediebruk og  nettvett.
Responsen frå elever og foreldre på denne dagen var veldig bra!

Siste innlegg