Mongolia som misjonsprosjekt

Skrevet av
i Nyheiter

Misjonsprosjektet dette året er NLM sitt arbeid i Mongolia; bibelskule og omsetjing av Hallesby si bok “Fra bønnens verden.” Dette er eit viktig arbeid for at folket i Mongolia skal få høyre Guds ord og lære Jesus å kjenne.
På Jærtun var vi så heldige å få besøk av misjonær Gunn Andersson. Ho og familien har vore i NLM sitt arbeid i Mongolia i 11år. 1.-8.klasse fekk høyre om misjons-prosjektet vårt og om land og kultur. Vi fekk lære å helse og synge på mongolsk. Arbeid i forbinding med misjonsprosjektet vil bli gjennom heile skuleåret.

Siste innlegg