Raz-kids inntek engelsken

Skrevet av
i Nyheiter

Klasse etter klasse begynner nå med kidsa-z.com som heimelekse, både i engelsk og spansk. Vi ser at dette er eit veldig godt hjelpemiddel til å gje tilpassa lekser og som er motiverande for svært mange elevar. Det er viktig at ein får lese på eit nivå som er i den såkalla utviklingssona til eleven. Dvs. at det verken er for lett eller for vanskeleg. Oppgåvene består av 3 deler: Listen, read og quiz.

Siste innlegg