Velkommen til nytt skuleår!

Skrevet av
i Nyheiter

Vi ønsker alle våre elevar velkommen til eit nytt og spennande skuleår. Vi starter måndag 17. august kl 08.30. Ta med skulesekk og skrivesaker. For dei som går i A-klassen, sluttar skuledagen kl 11.00, og dei treng ikkje ta med seg matpakke. Dei andre går vanleg skuledag. All naudsynt informasjon er sendt brev og skuleinformasjonshefte. Ta gjerne kontakt med oss om du skulle lure på noko.
Ynskjer du søkje inn elevar på Jærtun, så er du velkommen til det. Det er framleis plass i nokre klassar, særleg i dei yngste klassane.

Siste innlegg