Tilsette ved Jærtun Lutherske Friskule

 • Ole Andreas Meling
  Ole Andreas Meling Rektor

  E-post: rektor@jaertun.no
  Mobil: 99503487

 • Ragnhild Goa
  Ragnhild Goa Inspektør

  E-post: ragnhildg@jaertun.no
  Mobil: 92837003

 • Oddny Gudmestad
  Oddny Gudmestad Kontorfullmektig

  E-post: kontor@jaertun.no
  Mobil: 47502848
  (tysdag, torsdag og fredag)

 • Oddny Kristin Bjering
  Oddny Kristin Bjering Lærar

  E-post: oddnyb@jaertun.no
  Mobil: 90066107

 • Onoroo Davaasuren
  Onoroo Davaasuren Assistent

  E-post: onorood@jaertun.no
  Mobil: 47175359

 • Edel Djupevåg
  Edel Djupevåg Læraraspirant

  E-post: edeld@jaertun.no
  Mobil: 45403891

 • Håvard Egeland
  Håvard Egeland Lærar

  E-post: havarde@jaertun.no
  Mobil: 97117747

 • Nathalie Skåland Finstad
  Nathalie Skåland Finstad Lærar

  E-post: nathalief@jaertun.no
  Mobil: 41657880
  (permisjon)

 • Gerd Irene Fosse
  Gerd Irene Fosse Miljøterapeut

  E-post: gerdf@jaertun.no
  Mobil: 91339919

 • Ida Kristine Frøvik
  Ida Kristine Frøvik Lærar

  E-post: idaf@jaertun.no
  Mobil: 47376147
  Klassestyrar A-klassen (1. og 2. klasse)

 • Geirmund Gausel
  Geirmund Gausel Driftsleiar og IKT-ansvarlig

  E-post: geirmundg@jaertun.no
  Mobil: 95119820

 • Gunn Margareth Gilje
  Gunn Margareth Gilje Assistent

  E-post: gunng@jaertun.no
  Mobil: 97066501

 • Eivind Gjerde
  Eivind Gjerde Lektor og rådgjevar

  E-post: eivindg@jaertun.no
  Mobil: 47502101
  Klassestyrar E-klassen (9. og 10. klasse)

 • Tage Emil Good
  Tage Emil Good Lærar

  E-post: tageg@jaertun.no
  Mobil: 99437351
  Klassestyrar 7. klasse

 • Henrik Hegle
  Henrik Hegle Lærar

  E-post: henrikh@jaertun.no
  Mobil: 47378803

 • Annlaug Horpestad
  Annlaug Horpestad Assistent

  E-post: annlaugh@jaertun.no
  Mobil: 41511349

 • Esperanza Idland
  Esperanza Idland Lærar

  E-post: esperanzai@jaertun.no
  Mobil: 40048452

 • Elsa Marie Jensstuen
  Elsa Marie Jensstuen Lærar

  E-post: elsaj@jaertun.no
  Mobil: 91707236

 • Jorunn Kverme
  Jorunn Kverme Miljøterapeut og helsesøster

  E-post: jorunnk@jaertun.no
  Mobil: 97149889

 • Anna Lende
  Anna Lende Miljøterapeut

  E-post: annal@jaertun.no
  Mobil: 92665722

 • Kristin Lende
  Kristin Lende Informasjonsmedarbeider

  E-post: kristinl@jaertun.no
  Mobil: 95002133

 • Gunvor Afework Nærland
  Gunvor Afework Nærland Lærar

  E-post: gunvorn@jaertun.no
  Mobil: 95277357

 • Ingrid Asher Olsen
  Ingrid Asher Olsen Adjunkt med opprykk

  E-post: ingrido@jaertun.no
  Mobil: 97087027

 • Ragnhild Røyneberg
  Ragnhild Røyneberg Lærar

  E-post: ragnhildr@jaertun.no
  Mobil: 98020307

 • Marit Salte
  Marit Salte Assistent

  E-post: marits@jaertun.no
  Mobil: 99328078

 • Jorunn Sirevåg
  Jorunn Sirevåg Lektor

  E-post: jorunns@jaertun.no
  Mobil: 45665837
  Klassestyrar 8.klasse

 • Gina Skjørestad
  Gina Skjørestad Miljøterapeut

  ginas@jaertun.no
  Mobil 95723773

 • Anja Stene
  Anja Stene Miljøterapeut

  E-post: anjas@jaertun.no
  Mobil: 98808355

 • Mirjam Tolås
  Mirjam Tolås Lærar

  E-post: mirjamt@jaertun.no
  Mobil: 95854962
  Klassestyrar B-klassen (3. og 4. klasse)

 • Tone Varhaug
  Tone Varhaug Reinhaldar

  E-post: tonev@jaertun.no
  Mobil:
   95119439

 • Kari Vik
  Kari Vik Lærar

  E-post: kariv@jaertun.no
  Mobil: 41600927

 • Maren Fylkesnes Ørjansen
  Maren Fylkesnes Ørjansen Lærar

  E-post: mareno@jaertun.no
  Mobil: 99427245
  Klassestyrar C-klassen (5. og 6. klasse)

 • Irene Aarsland
  Irene Aarsland Assistent

  E-post: irenea@jaertun.no
  Mobil: 99521560

 • Stein Aarsland
  Stein Aarsland Lærar og Spes.ped.koordinator

  E-post: steina@jaertun.no
  Mobil: 48235570