• Informasjonssamtale

    Alle nye søkarar er velkomne til ein samtale med rektor om skulen. Dette trur vi kan vere viktig for eit godt foreldresamarbeid. Elevar er også velkomne til å besøke klassen ein skuledag. Ta gjerne kontakt med skulen for å avtale ein samtale, e-post: rektor@jaertun.no
  • Informasjon om elev
  • DD slash MM slash YYYY
    Sjå Inntaksreglement for meir detaljar.
  • Informasjon far
  • Informasjon mor
    Elevar som allereie går på barneskulen, vil automatisk få plass på ungdomsskulen.