Jærtun har ikkje SFO. Dersom dette er noko du ynskjer, så har vi lyst til å vita det! Send gjerne ein e-post til: rektor@jaertun.no