Informasjonsfilm

Rektor

Klassestyrar i A-klassen

Rådgjevar

Spes.ped.koordinator

Spansklærar

Driftsleiar

Eivind Lindtjørn (forelder)

Werner Larsen (forelder)

Karl Skjæveland (forelder)

Tom Håvard Tobiassen (forelder)