Omkøyring når du skal til Jærtun, fram til nov.2022

Skrevet av
i Nyheiter

Kven gjeld dette for:
– ALLE som køyrer til Jærtun

Kva er endringa:
– Kong Haakonsveg er stengt ved Kiwi. Alle som køyrer til Jærtun må køyre på midlertidig omkøyringsveg ved Aarbakke-gartneria, og slik vert det heilt fram til november 2022. Sjå kart her: https://drive.google.com/file/d/1eIHwrEcN8PAsZXcDsbuDZKgctE1fkBM3/view?usp=sharing
– Omkøyringsvegen er ikkje for mjuke trafikantar, Time Kommune sitt kart som også viser gangvegane pr nov.2021: https://www.time.kommune.no/_f/p1/i90256e5b-ba83-45c7-ac9b-7351d2efac8f/fase5a.pdf

HUGS: Ver ute i god tid! Køyr forsiktig og vis omsyn!

Meir informasjon om prosjektet og framdrift finn du her:
https://www.time.kommune.no/tenester/plan-bygg-og-kart/pagaande-bygge-og-anleggsprosjekt/overvass-og-trafikksikringstiltak-i-kong-haakons-veg/

Ta kontakt med Geirmund Gausel dersom du har spørsmål, på 95119820.

Siste innlegg