Stasjonsundervisning

Skrevet av
i Nyheiter

Lærarane er i full gang med å praktisere stasjonsundervisning. Det må litt øving til og tydelige beskjedar frå lærar før det går knirkefritt. Men vi ser fleire positive effektar. Mellom anna at assistentar og miljøterapeuter blir brukt meir effektivt. Elevane deltek meir aktivt i læringa. Dei får også tettare oppfølging av lærar. I tillegg ser vi at elevar med spesialundervisning blir meir inkludert i klassen. Den siste effekten vi håpar å få til er at undervisninga blir meir variert og skaper motivasjon.

Siste innlegg